Διοίκηση Επιχειρήσεων - Cyprus College Διοίκηση Επιχειρήσεων - Cyprus College

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 6 Φεβρουαρίου 2018

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Cyprus College

Επίπεδο

Δίπλωμα, Πτυχίο

Γλώσσα

Ελληνική

Διάρκεια

2 χρόνια , 4 χρόνια

Ώρες Μαθημάτων

Πρωϊνά, απογευματινά και βραδινά

Προσφέρεται

Λευκωσία, Λεμεσό

 • Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως Οικονομικά, Marketing, Λογιστική και Διοίκηση.
 • Προοπτικές εργοδότησης σε τομείς όπως Marketing, Πωλήσεις, Υπηρεσίες, και Business Start-ups.
 • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση με τοποθέτηση των φοιτητών σε εταιρείες και οργανισμούς που συμβάλει στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων
guy

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Τα μαθήματα προσφέρονται τόσο πρωΐ όσο και το απόγευμα και βράδυ για διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών
 • Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση πτυχίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον κλάδο Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οι φοιτητές του Cyprus College Λευκωσίας έχουν το πλεονέκτημα να φοιτούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου
 • Εγγεγραμμένος κλάδος σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)

Ευκαιρίες Εργοδότησης

 • Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης και άλλους τομείς των επιχειρήσεων
 • Διαχείριση/Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων