Διοίκηση Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 6 Φεβρουαρίου 2017

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στηρίζεται σε ικανά στελέχη.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα μαθήματα προσφέρονται τόσο πρωΐ όσο και το απόγευμα και βράδυ για διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Οι φοιτητές του Cyprus College Λευκωσίας έχουν το πλεονέκτημα να φοιτούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Εγγεγραμμένος κλάδος σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)

Απόκτηση πτυχίου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση πτυχίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον κλάδο Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

  • Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης και άλλων τομέων της διοίκησης επιχειρήσεων
  • Διαχείριση/Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων
guy